Dyrekcja i grono pedagogiczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich zachęca do kożystania z Poradni. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Poradni:

www.pppstrzelceop.pl