Szkolenie dotyczące Programu Młodzież w działaniu - woj. opolskie

Termin spotkania: 18-19.01.2013
Status: Nabór trwa
Województwo: opolskie
Miejsce spotkania: Gogolin, Zajazd Karolinka (www.zajazdkarolinka.com)

Termin zgłoszeń: 16.01.2013
Rodzaj spotkania: Regionalne
Cel i tematyka:
Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji projektów do programu „Młodzież w działaniu”.

Czas szkolenia: Początek godzina 17:00 w piątek 18 stycznia 2012 (obiadokolacja i warsztaty). Zakończenie 18:00 w sobotę 19 stycznia 2012 (kolacja).

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących:

  • założeń programu "Młodzież w działaniu",
  • rodzajów działań, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu;
  • zasad przygotowywania i realizacji projektów w ramach Programu,
  • wypełniania wniosków;
  • realizacji projektów;
  • zasady rozliczania.

Warsztaty będą prowadzone z formie interaktywnej przez trenera z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem.

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organizacji i grup młodzieżowych działających na terenie woj. opolskiego, a także osób niezrzeszonych i pracowników młodzieżowych, którzy planują organizować projekty i wnioskować do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” o fundusze na ich realizację. Zapraszamy także nauczycieli i pracowników instytucji publicznych.

Zgłoszenia:

W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 25 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przysyłanie do nas zgłoszeń na formularzu dostępnym na:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZVUUFpSlB2ZlV0QkN3a0hlcllhOXc6MQ

Kontakt: 665 08 30 79

Koszty programowe, zakwaterowani i wyżywienia pokrywa Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach dzięki wsparciu Programu ,,Młodzież w działaniu”. Dojazd do ośrodka nie jest zapewniony przez organizatorów. Ośrodek znajduje się 7 minut na piechotę od stacji PKP.