LogoOpolskie.jpeg
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
______________________________________________________________________________________________

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH I REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W OPOLU
serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.:
„Planowane nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r.”
które odbędzie się w dniu 11.02.2013 roku o godzinie 10.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Jordanowskiej 2
 
Na spotkaniu podjęte zostaną następujące zagadnienia:
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 komponent regionalny w kontekście Planów Działań na 2013 r.
  • Szczegółowe przedstawienie:
-       9 rund aplikacyjnych zaplanowanych w województwie opolskim, tj: konkursy
standardowe 9
-       Priorytet VII – Promocja integracji społecznej – 2 konkursy,
-       Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki – 4 konkursy,
-       Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 3 konkursy.
  • Omówienie wszystkich konkursów pod kątem:
-       grupy docelowej,
-       typów możliwych operacji,
-       kryteriów dostępu,
-       terminu ogłoszenia danego konkursu,
-       kwoty alokacji przewidzianej na dany konkurs
 
Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 8.02.2013r. (piątek) pod nr tel. (77) 440 17 05. Więcej szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza. Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy!!!