O G Ł O S Z E N I E
Urząd Miejski w Ujeździe informuje, że deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać:
 
- w Urzędzie Miejskim w Ujeździe (II piętro-poddasze),
 
- ze strony internetowej Ujazdu www.ujazd.pl
 
- u sołtysów poszczególnych miejscowości
 
- w siedzibie Związku przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie-Koźlu
 
- ze strony internetowej Związku www.czystyregion.pl
 
-w Ujeździe u Pani Lidii Wloka lub u Pani Krystyny Wodniok
 
Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Ujeździe (II piętro-poddasze) w terminie
do dnia 15 maja 2013 r.
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 535 410 739.
 
Deklaracje można również składać osobiście:
-        15 kwietnia 2013 r. od 1200 do 1800 w Domu Spotkań w Zimnej Wódce,
-        16 kwietnia 2013 r. od 1500 do 1800 w Świetlicy Wiejskiej w Kluczu.
-        17 kwietnia 2013 r. od 1400 do 1700 w Świetlicy Wiejskiej w Balcarzowicach.
-        18 kwietnia 2013 r. od 1400 do 1800 w Domu Wiejskim w Niezdrowicach.
-        19 kwietnia 2013 r. od 1400 do 1800 w Szkole Podstawowej w Starym Ujeździe.
-        22 kwietnia 2013 r. od 1400 do 1800 w Straży Pożarnej w Olszowej.
-        23 kwietnia 2013 r. od 800 do 1300 w Szkole Podstawowej w Sieroniowicach.
-        24 kwietnia 2013 r. od 1500 do 1800 u Pani Sołtys w Nogowczycach.
-        25 kwietnia 2013 r. od 1400 do 1800 w Salce Parafialnej w Jaryszowie.
-        26 kwietnia 2013 r. od 1400 do 1800 w Miejsko Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej 
         w Ujeździe.

PDFzałącznik do uchwały nr 27 - wzór deklaracji poprawiony.pdf

PDFzałącznik do uchwały nr 27 - wzór deklaracji poprawiony-1.pdf

PDFOświadczenie do deklaracji o zmniejszenie minimalnej objętości .pdf

PDFoświadczenie do deklaracji o braku kopii umowy na wywóz odpadów.pdf

PDFoświadczenie do deklaracji - nieruchomość mieszana.pdf

PDFregulamin smieci.pdf