OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2013 – 2022

http://www.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=49830