Zamieszczam zmianę ostrzeżenia meteorologicznego nr 54 

PDFOPWO_WOP_PDF.PDF