UWAGA MIESZKAŃCY.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CZYSTY REGION.
 
Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” informuje, iż w związku z upływającym terminem odbioru odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach oraz zabraniem przez firmy wywozowe dzierżawionych Państwu pojemników na odpady komunalne, mieszkańcy proszeni są do zaopatrzenia się we własnym zakresie w worki przeznaczone do gromadzenia w/w odpadów (w dowolnych kolorach) i zbieraniu w nich odpadów komunalnych. Worki te zostaną od Państwa odebrane w pierwszych dniach lipca br. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co zapewni ciągłość w funkcjonowaniu systemu odbioru odpadów komunalnych.