Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie , ul. 1 Maja 59  
tel. (0-77) 461 45 28 , e-mail :piw.strzelce@wiw.opole.pl
                                          
Strzelce Opolskie 19.09.2013 r.
                                                                                        
PIW.DZ. 42-16/02/13
 
 
Pan
Tadeusz Kauch
Burmistrz Ujazdu
 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje, że w dniach 13.10.-15.10.2013 r . planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolnożyjących na terenie województwa opolskiego.
Szczepionka wykładana będzie przy użyciu samolotów.
 
 
 
 
PLW w Strzelcach Opolskich
Waldemar Włodara