INFORMACJA o uzyskanym dofinansowaniu w roku 2014

 

W 2014 roku Gmina Ujazd złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – V nabór.

Dnia 10 lipca 2014 roku podpisano umowę dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a gminą Ujazd na dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – V nabór "

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 16 133,65 zł

- do 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:  11 293,56 zł

- nie mniej niż 15% udział środków własnych Dotowanych – 4 840,10 zł