NaWlasneKonto.jpeg

Gmina Ujazd znalazła się w grupie 160 gmin z terenu kraju oraz 2 z województwa opolskiego, zakwalifikowanych do udziału w II edycji programu „Na własne konto” w roku szkolnym 2013/2014.

Program „Na własne konto” to program edukacji ekonomicznej młodzieży gimnazjalnej.

Celem programu jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Głównymi beneficjentami programu „Na własne konto” są uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe, a dokładnie 22 gimnazjalistów z klas II i III, którzy będą uczestniczyć w dwóch etapach programu.

Etap I – to udział w zajęciach dodatkowych z przedsiębiorczości i ekonomii w trakcie drugiego tygodnia ferii zimowych, prowadzonych przez przeszkolonego nauczyciela i studenta. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Etap II – podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.