LogoBS.jpeg

KREDYT PREFERENCYJNY NA ZAKUP URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

Przedmiot:

 • energooszczędne kotły centralnego ogrzewania opalane gazem, olejem opałowym, słomą, drenem lub zasilane energią elektryczną, o mocy do 150 kW i systemy ich sterowania
 • systemy sterowania pogodowego pracą instalacji c. o.
 • pogrzewacze wody współpracujące z montowanymi kotłami c. o.
 • liczniki ciepłej i zimnej wody
 • pompy cyrkulacyjne, obiegowe i ładujące montowane w instalacjach c. o.
 • zawory bezpieczeństwa kotła, naczynia zbiorcze, systemy mieszania i inny drobny osprzęt kotła
 • głowice i zawory termostatyczne do grzejników c. o. (samoczynnie regulujące temperaturę)
 • grzejniki konwekcyjne, w tym również drabinkowe – łazienkowe
 • grzejniki elektryczne trwale montowane w pomieszczeniach, grzejniki wodno-elektryczne, piece akumulacyjne, kable grzewcze
 • elementy z rur do ogrzewania podłogowego
 • wymienniki ciepła, zbiorniki na gaz lub olej opałowy łącznie z pakietami, wkłady kominowe z wewnętrzną izolacją termiczną – jako części składowe instalacji grzewczych
 • pompy cieplne i baterie (kolektory) słoneczne
 • orurowanie i oprzyrządowanie przyłączy cieplnych
 • wkłady kominkowe z systemem kanałów do rozprowadzania ciepła.
 • przyłącze do kanalizacji sanitarnej

Oprocentowanie:

 • nie mniej niż 3,5%,
 • Okres kredytowania: do 5 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału może wynosić maksymalnie 12 miesięcy licząc od daty zakończenia zadania

Okres realizacji zadania: do 6 miesięcy od daty postawienia przez Bank środków do dyspozycji Kredytobiorcy

Wysokość: do kwoty 30.000 zł, lecz nie więcej niż 100% kosztu zakupu danego urządzenia i nie może  stanowić więcej niż 75 % kosztu całego zadania
Prowadzenie Ekokonta w BOŚ

Prowizja:

 • 1,5% od kwoty przyznanego kredytu nie mniej niż 150,00 zł

Dokumenty załączane do wniosku kredytowego o udzielenie kredytu preferencyjnego

Od strony finansowej:

 1. Zaświadczenie o zarobkach Kredytobiorcy, (współmałżonka Kredytobiorcy) i ew. Poręczycieli (oraz ich współmałżonków) z trzech ostatnich miesięcy netto z zakładu pracy.
 • w przypadku, pobierania renty/emerytury wymagana jest kserokopia decyzji o przyznaniu tego rodzaju świadczenia oraz ostatni odcinek renty/emerytury.
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Kredytobiorcę lub Poręczycieli (dotyczy także współmałżonków) należy przedłożyć następujące dokumenty:
  - wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  - REGON- kserokopia
  - NIP- kserokopia
  - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o nie zaleganiu z płatnością podatków i składek ubezpieczeniowych
  - aktualny PIT5 oraz PIT roczny
 1. Karta informacyjna Kredytobiorcy i Poręczycieli
 2. Kserokopia dowodów osobistych Kredytobiorców i Poręczycieli
 3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu - np. poręczenie wg prawa wekslowego dwóch Poręczycieli lub blokada lokaty terminowej lub hipoteka na nieruchomości (polisa ubezpieczeniowa wraz z wyceną nieruchomości) lub zastaw rejestrowy na pojeździe lub inna forma objęta regulaminem prawnych zabezpieczeń BOŚ SA
 4. Wyciągi bankowe za okres ostatnich 3- miesięcy

Od strony ekologicznej:

 1. Kosztorys szczegółowy wraz z przedmiarem robót (zestawienie materiałów oraz szczegółowa specyfikacja robót) potwierdzony przez firmę instalującą
 2. Zezwolenie władz kominiarskich na podłączenie pieca
 3. Zapewnienie z gazowni o dostawie gazu, umowa o dostawie gazu lub energii elektrycznej
 4. Aktualny wypis z księgi wieczystej posiadanej nieruchomości lub umowa najmu
 5. Zgoda współwłaściciela (administratora) budynku na podłączenie odbiorników
 6. Decyzja Starostwa Powiatowego na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub zgłoszenie do Powiatu / Starostwa o przeprowadzanej inwestycji w przypadku ogrzewania olejowego, elektrycznego
 7. Oświadczenie  o ilości spalanego węgla /koksu w ciągu roku ( dot. modernizacji CO)
 8. Pozwolenie na budowę domu wraz z metryką projektu i opisem instalacji (grzewczej, oczyszczalni ścieków, kanalizacji i innej) 

Warunkiem uruchomienia kredytu jest założenie pakietu EKOKONTO w BOŚ O/Opole

BOŚ SA Oddział w Opolu, ul. Krakowska 40 
tel.77 4025683, Joanna Stolecka, kom 515 111 225 mail:
tel. 77 4025686, Grzegorz Juszczak, kom 515 111 224, mail :
Godziny otwarcia BOŚ SA Oddział Operacyjny w Opolu: pn. - pt. 9.00-17.00
Internet: http://www.bosbank.pl  
e-mail: