Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.) Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedziębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w związku z powyższym dbając o rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Ujazd zamieszczamy link do korzystania z bezpłatnego portalu www.mikroporady.pl