Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich informuje, iż została przygotowana ogólnopolska akcja pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Akcja jest skierowana do środowisk medycznych, ale i pozamedycznych, w tym szczególnie do rodziców i opiekunów dzieci, a jej celem jest m. in. wskazanie korzyści wynikających ze szczepień oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.

www.szczepienia.gis.gov.pl