UWAGA MIESZKAŃCY SIERONIOWIC I KLUCZA:

W dniu 24 lutego b.r. o godz 19:00 w świetlicy wiejskiej w Kluczu, a w dniu 25 lutego b.r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach odbędą się powtórne zebrania wiejskie dla wyboru Sołtysów i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-2020.

Prosimy mieszkańców o liczny udział.