Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach realizacji "Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOSiGW w Opolu"  informuje  - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służacych oganiczeniu emisji, wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii. Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi połozonych na terenie województwa opolskiego. Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii cieplnej i energii elektrycznej takie jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.wfosigw.opole.pl/node/377