Zgodnie z umową z dnia 27 stycznia 2015 roku Burmistrz Ujazdu podaje informację o adresie i numerze telefonu lekarza weterynarii, który zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń na drogach gminnych z udziałem zwierząt:

 

Lek. wet. JAN PISKOŃ

„Lecznica dla Zwierząt Jan Piskoń”

ul. Opolska 32

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 077- 461 25 2