Logo.jpeg

OSTATNIA SZANSA DO 15 CZERWCA - Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE  przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Szanowni Państwo, 
przedstawiamy projekt Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielski. Projektem planu objęte są gminy: Bierawa, Cisek,  Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

ZPGN – to dokument o znaczeniu strategicznym, którego realizacja przyczyni się m.in. do: ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących zarówno ze wszystkich instalacji jak i transportu, zwiększenia efektywności wykorzystania/wytwarzania energii jak również wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie, poprawy ładu przestrzennego,  a także rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
ZPGN – to również szansa na pozyskanie w najbliższych latach  środków unijnych  na realizację zadań inwestycyjnych przez  podmioty publiczne i prywatne, które zgłosiły chęć uczestniczenia 
w tym Planie i przedstawiły propozycje swoich działań.  
Jeżeli więc zgłosiliście już Państwo propozycje  planowanych inwestycji – sprawdźcie  czy zostały zawarte w projekcie dokumentu. Jeżeli chcecie przystąpić do Planu –  czekamy na Państwa formularze zgłoszeń  tylko do 15  czerwca.
Wszystkie uwagi do  Projektu Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prosimy wysyłać bezpośrednio na adres wykonawcy tj.: drabek@atmoterm.pl. O szczegóły możecie Państwo  pytać również  lokalnych koordynatorów projektu, pod numerami telefonów:

Bierawa

Katarzyna Kostka

4872163

Zawadzkie

Marek Matuszczak

4623111

Cisek

Beata Staiszczyk

4871172

Powiat Strzelecki

 

Marcin Hurek

4401790

Reńska Wieś

Grzegorz Wojtaszek

4820107

Katarzyna Łapczuk

4401785

Pawłowiczki

Joanna Maciąg

4036473

Powiat  Kędzierzyńsko-Kozielski

Aleksandra Prochera

4052749

Polska Cerekiew

Ireneusz Smal

4801471

 

Kędzierzyn-Koźle

Beata Pierzchlewicz

4050362

Ujazd

Iwona Warzecha

4048754

Dariusz Kantor

4050370

Jemielnica

Radosław Wojciechowski

4623509

Beata Sęk

4050363

XLSXZPGN ankieta- budynki, instalacje.xlsx
XLSXZPGN ankieta- flota pojazdów.xlsx
DOCXZPGN dla SKK_V1.DOCX