PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PDF1-2015 Ujazd Niezdrowice - projekt planu (1).pdf
PDF2-2015 Ujazd Niezdrowice - prognoza ooś.pdf
PDF3-2015 Ujazd Niezdrowice - opinia RDOŚ.pdf
PDF4-2015 Ujazd Niezdrowice - opinia PPIS.pdf
PDF5-2015 Ujazd Niezdrowice - projekt planu na wyłożenie.pdf