Urząd Miejski w Ujeździe informuje o możliwości zgłaszania ewentualnych strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą. 

Z uwagi na rozpoczynające się już obecnie prace żniwne w gospodarstwach rolnych proszę o zgłaszanie szkód w tut. urzędzie w terminie do dnia 27 lipca 2015 r.