8 miesięcy po tornadzie

Balcarzowice

 

 

Kolonia Jaryszowska

 

 

Sieroniowice

 

 

Zimna Wódka