INFORMACJA

o uzyskanym dofinansowaniu w 2015 roku

 

W 2015 roku Gmina Ujazd złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – VI nabór.

 

Dnia 9 lipca 2015 roku podpisano umowę dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a gminą Ujazd na dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – VI nabór".

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 4 939,89 zł

- do 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:  3 457,93 zł

- nie mniej niż 15% udział środków własnych Dotowanych – 1 481,97 zł