Sprzedaż niezabudowanej działki budowlanej

Wspólnota mieszkaniowa
sprzeda działkę budowlaną niezabudowaną,
położoną w centrum miasta
o powierzchni 933m
2

szczegółowe informacje tel. 662 122 500