Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że w okresie
01 – 30 listopada 2015 r. prowadzona będzie zbiórka popiołu
i odpadów zielonych.

Popiół bezwzględnie należy wystawiać w brązowym pojemniku.

Odpady zielone można wystawić w brązowym worku
w dniu wywozu popiołu.

Worki można odebrać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miejskim
w Ujeździe.

NIE WOLNO MIESZAĆ ZE SOBĄ POPIOŁU I ODPADÓW ZIELONYCH.