Wykonawco!

każda Twoja inwestycja służy gminie, miastu i ochronie środowiska. Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek na zakup materiałów i surowców udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Więcej informacji na stronie: 

www.wfosigw.opole.pl/pozyczki-dla-przedsiebiorcow-msp