W dniu 04.12.2015 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Ujeździe odbędzie się spotkanie w sprawie opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025,
czyli dokumentu określającego w jakim kierunku będzie się rozwijała gmina i jakie przedsięwzięcia będą dla niej kluczowe w danym okresie.
W związku z tym ważne są konsultacje z przedstawicielami gminy.
Czekając na Państwa pomysły, propozycje i uwagi serdecznie zapraszamy radnych, sołtysów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli lokalnych organizacji i mieszkańców na spotkanie.

Zapraszamy!!!