LogoEFR-450.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
 „Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Izba Rolnicza w Opolu zapraszają na szkolenie

w dniu 4 grudnia 2009 roku o godz. 10.00
w sali ARIMR w Opolu ul. Wrocławska 170
Tytuł szkolenia:
Ekonomiczne metody produkcji rolnej

 Szczegółowy program szkolenia
10:00 - 10:15  Otwarcie szkolenia – Prezes Izby Rolniczej
10:15 - 12:30  Ekonomiczne metody produkcji rolnej – produkcja zwierzęca – prof. Józef Kania, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
12:30 - 13:00  Przerwa kawowa
13:00 - 15:15 Ekonomiczne metody produkcji rolnej – produkcja roślinna
15:15 - 15:30 Podsumowanie
15:30 - 16:00 Poczęstunek

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe.

Zgłoszenie na szkolenie przyjmuje – Anna Lubojańska tel. (077) 457-23-27, mobil: 608-46-31-22, e-mail: