BURMISTRZ UJAZDU

 

informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2015 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

wybrano ofertę złożoną przez Gminne Zrzeszenie „ Ludowe Zespoły Sportowe ” w Ujeździe .

 

                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                            Tadeusz  Kauch                         

 

Ujazd, dnia 21.01.2016 r.