logoos.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

„CZYSTA INWESTYCJA”
TYLKO ZA 3,5%

Bezpieczna pożyczka
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

  • dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP
  • dla przedsiębiorców prowadzących działalność lub realizujących inwestycję na terenie województwa opolskiego
  • pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę
  • pożyczka może być wykorzystana na każde zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”
  • niskie oprocentowanie od 7% - 9% w skali roku w przypadku, gdy wykorzystano pomoc publiczną
  • maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 500 000 PLN
  • maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy
  • minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto

Oprocentowanie już od 3,5%
w przypadku udzielenia pomocy publicznej

Fundusz nie pobiera prowizji i dodatkowych opłat od udzielanych pożyczek

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu
w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 30 listopada 2010 r.
w godzinach od 7:15 do 15:15

Punkt informacyjny:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
Zespół Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej (ZW)
tel. 45 45 891 wew.113; e-mail:
www.wfosigw.opole.pl