W związku z przygotowywaniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 przedstawiamy do konsultacji społecznych część strategiczną wskazanego dokumentu zawierającą analize SWOT, wizję strategiczną, misję rozwoju gminy oraz dziedziny priorytetowe, cele i przedsięwzięcia projektowane w rozwoju gminy Ujazd do 2025 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawioną częścią dokumentu.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać do dnia 10.02.2016 r. telefonicznie pod nr 0774048757/58 lub mailowo na adres

 

do pobrania - PDFStrategia UJAZD - część strategiczna.pdf