Dialog i animacja kultury w kręgu Mniejszości Niemieckiej

Program "Dialog i animacja w kręgu mniejszości niemieckiej" stanowi kompleksowe przygotowanie młodych ludzi do pracy w charakterze animatorów społecznych. Program ma na celu wykształcenie grupy animatorów kultury - osób angażujących się w życie lokalnej społeczności mniejszości niemieckiej oraz projektujących inicjatywy sprzyjające integracji młodego pokolenia ze starszym, a także integracji mniejszości niemieckiej w środowisku lokalnym.

Jeżeli jesteś gotów do współpracy z dziećmi i ze starszym pokoleniem, chcesz zdobyć nowe doświadczenia w pracy społecznej, poznać metody animacji czasu wolnego dzieci i seniorów, ukończyć kurs pierwszej pomocy oraz kurs wychowawców kolonii - zgłoś się do programu. Koszt uczestnictwa w przedsięwzięciu wynosi 40 zł. Każdy uczestnik programu otrzymuje po jego ukończeniu certyfikat JugendForumMłodych potwierdzający nabyte umiejętności.

Czas realizacji programu: kwiecień-grudzień 2010 r.

Uczestnicy: młodzież w wieku 18-28 lat, związana z działalnością mniejszości niemieckiej, bądź rozpoczynająca aktywną współpracę w jej strukturach.

Terminy spotkań:

  • 10.04.2010 - rekrutacja oraz warsztat animacyjny
  • 23-25.04.2010 - animacja
  • 5 lub 6.05.2010 - wizyta w DPS
  • 15-16.05.2010 oraz 22-23.05.2010 - kurs wychowawców kolonii
  • 18-19.06.2010 - kurs pierwszej pomocy
  • 17-19.09.2010 - zarządzanie projektem
  • 8-10.10.2010 - wystąpienia publiczne, asertywność
  • 26 lub 27.10.2010 - wizyta w świetlicy socjoterapeutycznej
  • 11.12.2010 - zakończenie

* w terminarzu nie ujęto warsztatu z animacji społeczno-kulturalnej i językowej - jego termin zostanie podany w późniejszym czasie (prawdopodobnie warsztat odbędzie się w listopadzie)

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie wypełnij formularz zgłoszeniowy i rekomendację (dostępne na stronie www.jfm.opole.pl w dziale "pobierz", w zakładce "formularze zgłoszeniowe") i wyślij pocztą, bądź mailem do 1 kwietnia 2010 r., lub na adres:

JugendForumMłodych / Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
ul. Szpitalna 17a
45-010 Opole

Wszelkich informacji o programie udziela Magdalena Klyszcz pod numerem telefonu: 77 441-13-42, 77 441-13-43, wew. 28, bądź mailowo: