W związku z zapytaniem ofertowym realizację zadania pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji
dla Gminy Ujazd do roku 2025”
z dnia 09.02.2016 r., ze zmianami z dnia 17.02.2016 r. informujemy, że przedłuża się termin rozpatrzenia ofert.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31.03.2016 r.