GMINA UJAZD
URZĄD MIEJSKI W UJEŹDZIE
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd
Tel. 077 404 87 50, fax. 077 4048763
www.ujazd.pl, e-mail: umig@ujazd.pl

 

GT.062.1.2016                                                                                                                                                                    Ujazd, dnia 31.03.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.
„Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2025”.

 

 

      Gmina Ujazd uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2025” wybrana została oferta złożona przez ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, na kwotę 9.900,00 zł brutto. Oferta spełniła także kryterium doświadczenia. W związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.

 

 

                                                                                                                                                                            Zatwierdzam:
                                                                                                                                                                                           Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                                                                                          /-/ Tadeusz Kauch

 

 

 

 

 

URZĄD MIEJSKI W UJEŹDZIE
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd
Tel.: 077 4048750, fax: 077 404 87 63
www.ujazd.pl, email:

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 800-1600
wtorek-piątek: 700-1500

NIP 756-18-78-270
REGON 531413290
Bank Spółdzielczy Leśnica oddział Ujazd
Nr konta: 08 8907 2003 0006 3470 0001