DOCMPI_Strzelce_Opolskie-Powiatowy_Urząd_Pracy_26.04.2016.doc