Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych
niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w Ujeździe oraz w Niezdrowicach.