baner.jpeg
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu informuje o II spotkaniu w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH160002 óra Świętej Anny. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2011 o godz. 9:00 w Domu Pielgrzyma (sala nr 4) na Górze Świętej Anny. Spotkanie jest otwarte dla zainteresowanych ochroną środowiska i udziałem w procesie planowania zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny powstaje w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski".

Logo.jpeg