Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Przewodniczącej, Sabiny Nowosielskiej, oraz Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko - Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, informujemy, że w dniu 16.06.2016 r. zakończona została procedura konkursowa naboru na stanowisko Kierownika Biura.

W toku przeprowadzonego postępowania wybrano Pana Sławomira Oczoś zamieszkałego w Kędzierzynie - Koźlu, któremu zostanie powierzona funkcja Kierownika Biura.