baner.jpeg
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu informuje o III spotkaniu w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH160002 Góra Świętej Anny. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 września 2011 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej nr 4 Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. Spotkanie jest otwarte dla zainteresowanych ochroną środowiska i udziałem w procesie planowania zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny powstaje w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski".

Logo.jpeg