W związku z ogłoszonym naborem wniosków
w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu we współpracy
z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

ZAPRASZAJĄ NA

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji
w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych, w tym działania wspierające integrację rodzin.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 28 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a w sali nr 5.

 

Rejestracja na spotkanie możliwa za pomocą poniższego formularza:

https://docs.google.com/forms/d/1MWyuuRUERrs6s2reTcfrfExSmcev5rYWIUV9HH7WJc8/viewform?usp=send_form

 

 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

 

 

 

Zapraszamy serdecznie!