W dniu 07.07.2016 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Ujeździe odbędzie się spotkanie w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023.

Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów gminy Ujazd powiązana z ich aktywizacją społeczną. Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury ale także stworzenia odpowiedniego otoczenia do poprawy warunków życia społeczeństwa lokalnego. Sam zaś dokument umożliwi ubieganie się o dofinansowanie zawartych w nim zadań ze środków zewnętrznych.

W związku z tym ważne są konsultacje z przedstawicielami gminy. Pragnąc przedstawić Państwu czym jest rewitalizacja oraz jej wstępną koncepcję na naszym terenie, serdecznie zapraszamy radnych, sołtysów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli mieszkańców i jednostek organizacyjnych na spotkanie.