W dniu 29.07.2016 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Ujeździe odbędzie się drugie spotkanie w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023. Spotkanie przeprowadzą przedstawiciele firmy ATMOTERM – wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla naszej gminy. Zaprezentowane zostaną wyniki analizy gminy, założenia do dokumentu oraz jego koncepcja. Licząc na Państwa współudział w ostatecznym kształtowaniu LPRu serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.
Zapraszamy! ! !

 

 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020