O G Ł O S Z E N I E
 
Harmonogram wywozu odpadów stałych w 2012 r., z terenu gminy Ujazd
przez firmę REMONDIS w Gliwicach
Biuro Obsługi Klienta w Kędzierzynie Koźlu ul. Chrobrego 41
tel. 482 46 03, fax. 482 67 05
 

Rejon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I 2013
Jaryszów
Zimna Wódka
Grzeboszowice
Sieroniowice
Nogowczyce
Balcarzowice
Olszowa
Klucz
Ujazd
Niezdrowice
Stary Ujazd
4 śr.
 
 
 
 
27
24
23
20
18
15
13
10
7
 
5
 
3 sob. 
 
 
 
 
 
30
29 sob.
25
Osiedle w Ujeździe          
co 2 tyg.
4 śr.
27
10
24
9
23
6
20
5 sob
18
1
15
29
13
27
10
24
7
21
5
19
3 sob
16
30
14
29 sob
 
11
25
 
Zachęcamy do regulowania należności u naszych inkasentów.
 
Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w workach w 2012 r.
Rejon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Gmina Ujazd
13
10
9
6
5 sob
1
29
27
24
21
19
16
14