Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 317/6 położonej w Zimnej Wódce:

DOCXogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym , na sprzedaż dz. nr 3176 , o pow. 0,0816 ha, położoną w Zimnej Wódce.docx