Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o przystąpieniu do opracowania projektów zarządzeń w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber:

http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-7-pazdziernika-2016-znak-wpn-600-115-2016-msz