Solidarnosc.jpeg

Zarząd Regionu Śląska Opolskiego informuje, iż w ramach realizowanego projektu "Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny rynek pracy" organizuje konkurs na najlepsze praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i flexicurity. Mamy nadzieję, iż promowanie w ten sposób idee społecznej odpowiedzialności oraz etyki w biznesie nie tylko zyskają szeroki rozgłos, ale przyniosą wymierne rezultaty w postaci upowszechnienia dobrych praktyk. W województwie opolskim istnieją bowiem firmy i instytucje, które stanowią chlubny przykład w realizowaniu tych wartości. Zwracamy się zatem z prośbą o wskazanie lub zgłoszenie do konkursu firm, które stanową inspirację do aktywności społecznie odpowiedzialnej.

Wszystkie infoemacje na temat konkursu i projektu znajdują się na stronie internetowej www.bezpiecznyrynekpracy.pl

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

PDFformularz.pdf