DOCMPI_Strzelce_Opolskie-Starostwo_Powiatowe_13.12.2016.doc