Krystyna.jpeg

Prosimy o oddanie głosu na kandydatkę z naszej gminy do tytułu „Perła Roku 2017" IX Plebiscyt Strzelca Opolskiego
 
Jak głosować?
Wystarczy wysłać sms na numer 72601 (koszt 2,46 zł. z vat) o treści so.perla2
 
Dziękujemy za wszystkie oddane głosy
 
Pani Krystyna Kałużny od ponad 20 lat związana jest z działalnością kulturalną na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ujazd. Przez wiele lat zajmowała stanowisko instruktora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe, a obecnie dyrektora tejże placówki. Jest animatorem życia kulturalnego w Gminie Ujazd. W Ośrodku Kultury w Ujeździe stworzyła miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Przyciąga ich bogatą ofertą działań kulturalnych i interesujących form uczestnictwa w kulturze oraz spędzania wolnego czasu. Integruje naszych mieszkańców i wzmacnia więzi międzypokoleniowe. W swojej pracy za cel stawia sobie upowszechnianie kultury i czynienie jej dostępnej mieszkańcom miasta i pozostałych miejscowości gminy Ujazd. Swoje działania kieruje do wszystkich grup wiekowych. Organizuje spotkania i okolicznościowe imprezy, działa na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Wspiera młodych artystów i utalentowanych muzyków z naszej gminy, organizując wystawy i koncerty. W okresie wakacji i ferii zimowych przygotowuje wiele różnorodnych form wypoczynku dla najmłodszych. W swojej działalności promuje tradycje i zwyczaje śląskie, dba o utrzymanie gwary śląskiej wśród młodego pokolenia jako naturalnego kontynuatora ciągłości kulturowej regionu poprzez organizowanie konkursów śpiewania i berania po śląsku. Podtrzymuje tradycje wielkanocne zdobienia kroszonek - coroczne warsztaty i konkursy kroszonkarskie. Jest współautorką i organizatorką Targów Panieńskich - pięknej przedwojennej tradycji, która cieszy się coraz większym uznaniem regionalnym oraz została zauważona przez media ogólnopolskie. Wspaniale udało jej się połączyć przeszłość z teraźniejszością, wzbogacając ją o nowe treści i elementy. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, pod jej kierownictwem, po raz pierwszy w najnowszej historii miasta odbył się sylwester na dziedzińcu zamku w Ujeździe. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Aktywnie i skutecznie pozyskuje na działalność kulturalno – oświatową środki unijne.
 W 2016 roku podjęła wyzwanie zorganizowania najważniejszej dla rolników imprezy w województwie - Dożynek Wojewódzkich. Największe wydarzenie w życiu naszej społeczności, zostało uwieńczone sukcesem i było wspaniałą promocją naszej gminy w regionie.
Ponadto Pani Krystyna działa jako wolontariuszka, organizowała zbiórki pieniędzy na cele charytatywne dla chorych dzieci z naszej gminy oraz działała w ramach WOŚP .
Dobrze potrafi łączyć życie zawodowe z życiem prywatnym. Matka trzech córek.