Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem starej stodoły przeznaczonej do rozbiórki , o pow. 0,0559 ha , położonej w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej

 

DOCXogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż dz. nr 662-1 w Zimnej Wódce.docx