PDFrozporządzenie MRiRW z dnia 4.04.2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r., poz. 2722) (1).pdf
PDFPismo HPAI - zmienione rozporządzenie (1).pdf