LogoMPI2.jpeg

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu  Pomoc Techniczna 2014-2020”
 

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
zaprasza na:
Cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1 Innowacje
w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020

Tematem spotkania będą dotacje:
od 300 tys. do 10 mln PLN
na budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
finansowanie procesu powstawania innowacji
(od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów
Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020. m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki. Nabór wniosków planowany jest od 19 do 26 czerwca 2017 r.
 
Najbliższe spotkania odbędą się:
  • 1 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w Lokalnym Punkcie Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2017 r.
  • 8 czerwca 2017 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15. Sala nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia  będą przyjmowane do 7 czerwca 2017 r.
  • 13 czerwca 2017 r. o godz. 12:15 w sali nr 5 Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2a – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 czerwca 2017 r.
 
Spotkania skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczna miejsc na spotkaniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY