Dofinansowanie projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowum Księży Las i SAG Olszowa.  ue.jpeg

W dniu 30-03-2009 podpisana została umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa i Burmistrzem Ujazdu na dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wynoci 14 323 692 zł, w tym dofinansowanie RPO WO 2007-2013 - 7 066 506 zł.

umowa.jpeg